Informacje o klubie Drukuj
poniedziałek, 27 lipca 2009 16:24

     Klub Szachowy LECH-WSUS Poznań jest kontynuatorem działalności sekcji szachowej jednego z najstarszych w Wielkopolsce klubów - Kolejowego Klubu Sportowego LECH, założonego 19.03.1922 r. przez młodych miłośników piłki nożnej w miejscowości Dębiec (obecnie dzielnica Poznania) pod nazwą Lutnia Dębiec, później Towarzystwo Sportowe Liga-Dębiec, które w 1929 r. weszło w skład Kolejowego Przysposobienia Wojskowego w Poznaniu. Członkowie tej organizacji próbowali swych sił w różnych dyscyplinach sportowych, a od 1927 r. także w szachach. Po II wojnie światowej kolejarski klub jeszcze kilkakrotnie zmieniał nazwę (wśród piłkarskich kibiców najpopularniejszą z nich była gwarowa - Kolejorz), by w końcu przez kilkadziesiąt lat funkcjonować jako KKS LECH. Zawodnicy tego klubu godnie reprezentowali kolejarską brać Poznania, dorzucając swoje cegiełki do osiągnięć sportowych najwyższej jakości – zdobywali tytuły mistrzów Polski, reprezentowali barwy narodowe na całym świecie, w tym na Igrzyskach Olimpijskich w różnych dyscyplinach, także na Olimpiadach Szachowych. Pod koniec XX wieku, dla członków niemal wszystkich sekcji, z wyjątkiem „oczka w głowie” kibiców i Zarządu kolejarskiego klubu, czyli sekcji piłki nożnej, nastał smutny czas. Część sekcji uległa likwidacji, inne przez kilka lat dogorywały, by w końcu znaleźć się poza klubem borykającym się z brakiem wystarczającego wsparcia finansowego Polskich Kolei Państwowych. Szachiści w latach 1996 - 2005 grali jeszcze pod egidą KTKFiT Błękitny-Express LECH, złożonego z kilku sekcji stowarzyszenia wspieranego przez Związek Zawodowy Kolejarzy, ale po przedwczesnej śmierci swego prezesa Ryszarda Wojtkowiaka, znaleźli się w trudnej sytuacji - poza strukturami dotychczasowego sponsora PKP.

   W 2005 r. dzięki życzliwości Rektora Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych prof. dr. Michała Iwaszkiewicza, który zaakceptował inicjatywę swego współpracownika, mistrza FIDE Jacka Wody - Dyrektora Ekonomicznego uczelni, powołany został do życia Klub Szachowy LECH-WSUS w Poznaniu. Walne Zebranie w dniu 3.11.2005 r. uchwaliło STATUT, a 26.01.2006 r. Sąd Rejonowy w  Poznaniu wpisał Klub do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000249282. Pierwszy Zarząd nowego Klubu, wybrany przez I Walne Zebranie, ukonstytuował się następująco: Jacek Woda - prezes, Dariusz Pawlicki i Jarosław Jarmużek - wiceprezesi, Ewa Sikorska - skarbnik, Leon Miklosik - sekretarz. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: przewodniczący Tadeusz Zieliński oraz członkowie Jan Dawid Purzycki i Janusz Woda.

  W 2009 r., z inicjatywy Jarosława Jarmużka i Janusza Wody, rozpoczęła popularyzację i naukę królewskiej gry Szkółka Szachowa LECH-WSUS, z której działalnością i wynikami można zapoznać się w zakładce pod tym samym tytułem. W latach 2009 - 2018 w zajęciach Szkółki uczestniczyło już około 200 najmłodszych adeptów szachów, a corocznie bierze w nich udział ponad 30 zapaleńców.  

  Na Walnym Zebraniu 23.03.2011 r. uchwalony został Komunikat Organizacyjno-Finansowy nr 1/2011 regulujący sprawy zapisów do Klubu, członkostwa oraz związanych z tym opłat statutowych (p. załącznik). 

  Aktualny Zarząd Klubu, po wyborach w dniu 13.10.2018 r., jest następujący: Jacek Woda - prezes, Józef Nicikowski - wiceprezes ds. organizacyjnych, Dariusz Pawlicki - skarbnik, Tadeusz Agaciński - sekretarz. Komisja Rewizyjna działa w składzie Karol Michalski - przewodniczący i Janusz Woda. Działacze ci oraz Małgorzata Napierała kontynuując najlepsze tradycje organizacyjne poprzedników, corocznie w lipcu zapraszają miłośników królewskiej gry do udziału w letnim festiwalu pod nazwą SZACHOWE LATO, a w ciągu roku na kilkanaście turniejów klasyfikacyjnych w szachach klasycznych oraz w szachach szybkich i błyskawicznych.

  Corocznie 4-5 drużyn klubowych uczestniczy w rozgrywkach wielkopolskich lig szachowych - na ogół 3 zespoły seniorów i 2 juniorów. Rekordowa frekwencja była w sezonie 2014/15 gdy czołowe drużyny seniorów i juniorów uczestniczyły w III Lidze i 4 dalsze (w tym 3 seniorów) w IV Lidze; 6 teamów ligowych to nowy rekord uczestnictwa w niemal 100-letniej już historii Klubu! Wyniki uzyskiwane w tych rozgrywkach są prezentowane na bieżąco w zakładce LIGI, a osiągnięcia członków Klubu i uczestników Szkółki w licznych turniejach indywidualnych można bieżąco śledzić na stronie startowej i na pozostałych zakładkach klubowej witryny internetowej www.kszlech.pl 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarOstatnia zmiana
Kom Org-Fin 1-2011.pdf 67 Kb01/18/13 14:25